CPICPI Retail Portfolio

Finanční výkazy společnosti CPI Retail Portfolio I, a.s.


Emitent – společnost CPI Retail Portfolio I, a.s. – byla založena v roce 2012. Níže jsou k dispozici její dosavadní finanční výkazy a výkazy jejích ručitelů.