CPICPI Retail Portfolio

Kontakt na společnost


CPI Retail Portfolio I, a.s.

Vladislavova 1390/17

110 00 Praha 1 – Nové Město

tel.: +420 281 082 1­10 nebo +420 281 082 115

fax.: +420 281 082 150

e-mail: cpi@cpi.cz

www.cpiretailportfolio.cz